Wat is KLIK?

KLIK heeft als doel om kinderen en ouders op een creatieve en actieve manier bewust te maken van hun gezondheid. KLIK staat voor ‘Kind Leert Inventief te zijn en vanuit Kracht te leven’. KLIK richt zich op kinderen in de leeftijd tussen 8-11 jaar en hun gezinnen die wonen in Oud-Charlois, Rotterdam. Het project duurt van 2015 tot eind 2019. We hebben KLIK gestart omdat we het belangrijk vinden dat kinderen en ouders lekker in hun vel zitten en zich gezond voelen. De keuze is gevallen op de wijk Oud-Charlois omdat uit onderzoek blijkt dat het percentage overgewicht van jonge kinderen hoger is in deze wijk dan het gemiddelde in de rest van Nederland. Voeding en beweging zijn belangrijk om je gezond te voelen, en daarom komen deze twee onderwerpen terug in onze projecten.

KLIK richt zich op de drie leefgebieden van kinderen: thuis, school en de wijk. Bij de activiteiten van KLIK werken we zoveel mogelijk samen met kinderen, ouders en andere betrokkenen zodat het een project van iedereen wordt. Naast de praktische activiteiten wordt er een onderzoek uitgevoerd waarbij het proces en de ervaringen van iedereen die meedoet beschreven worden. KLIK wordt uitgevoerd door fotograaf Janine Schrijver en onderzoekers Tineke Abma en Femke Boelsma van het VUmc en is mogelijk gemaakt door Fonds NutsOhra. De partners die met ons samenwerken zijn o.a. TOS, CJG, Dona Daria, Jeugdcultuurfonds, VUmc, Mulier Instituut, basisscholen, diëtisten en docenten.

KLIK is juli 2015 van start gegaan en we hebben het eerste half jaar besteed aan het betrekken van kinderen en partners bij dit project. Samen met hen hebben we gekeken waar de mogelijkheden en problemen zitten met betrekking tot gezondheid. Daarna is er een plan opgesteld met elkaar voor een aantal activiteiten. Meer over deze activiteiten is te lezen bij ‘Activiteiten’, waar informatie te vinden is over onze programma’s op school, thuis en in de wijk.